Budi promjena koju želiš vidjeti u Gradu!

Svaka promjena započinje prvim koracima koje možeš napraviti upravo ti. Uključi se u raspravu, predlaži, ocjenjuj. Sudjeluj u donošenju odluka jer na ovoj platformi to možeš. Sada imaš prostor u kojem se tvoje ideje i prijedlozi za poboljšanje kvalitete života u Gradu mogu ostvariti. Ako želiš da se i tvoj glas čuje u planiranju budućnosti Dubrovnika, na pravom si mjestu jer - može(š) drugačije.

Najaktivniji prijedlozi

Park u Pilama

Park u Pilama doživjet će sveobuhvatnu rekonstrukciju. Projekt predviđa novi glavni ulaz u park amfiteatralnog karaktera, prostor oko fontane se aktivira te se tako stvara prostor za odmor....

Park Pile projektno rješenje
Dvorana Gospino polje 2025.

Projekt multifunkcionalne dvorane Gospino polje 2025. najveća je dosadašnja investicija u sportsku infrastrukturu...

Dvorana Gospino polje
Javna garaža Mokošica

Izgradnjom 200 novih parkirališnih mjesta u Novoj Mokošici u prvom mandatu ove gradske uprave djelomično je riješen dugogodišnji problem nedostatka parkirališnih mjesta ...

Javna garaža u Mokošici
Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates