Pristupačnost

Pristupačnost na webu se odnosi na mogućnost pristupu internetu i sadržaju svim ljudima, bez obzira na moguće nemogućnosti (fizičke, intelektualne i tehničke) koji mogu nastati ili od onih koji proizlaze iz konteksta uporabe (tehnološke ili okolišne).

 

Kada su web sjedišta osmišljena s obzirom na pristupačnost, svi korisnici mogu pristupiti sadržaju pod jednakim uvjetima, na primjer:

  • Pružanjem alternativni tekst da zamijene slike, slijepi ili slabovidni korisnici mogu koristiti posebne čitače za pristup informacijama.
  • Kada videozapisi imaju titlove, korisnici s poteškoćama u slušanju mogu u potpunosti razumjeti video.
  • Ako su sadržaji pisani jednostavnim i ilustriranim jezikom, korisnicima s problemima u učenju se omogućava bolje razumijevanje.
  • Ako korisnici s problemima s pokretljivošću imaju poteškoća s korištenjem miša, postoje alternativni načini korištenja tipkovnice u navigaciji.

Prečaci na tipkovnici

Kako bi se na ovoj web stranici mogli kretati na pristupačan način, programirana je grupa tipki za brzi pristup, koja okuplja glavne dijelove od općeg interesa u kojima je stranica organizirana.

Prečaci tipkovnice za navigacijski izbornik
Tipka Stranica
0 Home
1 Rasprave
2 Prijedlozi
3 Glas
4 Participativni budžeti
5 Zakonski procesi

Ovisno o operativnom sustavu i korištenom pregledniku, kombinacija tipki bit će slijedeća:

Kombinacija tipki ovisi o operativnom sustavu i pregledniku
Preglednik Kombinacija tipki
Pretraživač ALT + prečac nako čega treba pritisnuti ENTER
Firefox ALT+ CAPS + prečac
Chrome ALT + prečac (CTRL + ALT + prečac za MAC)
Safari ALT + prečac (CMD + prečac za MAC)
Opera CAPS + ESC + prečac

Veličina teksta

Web dizajn stranice omogućuje korisniku da odabere veličinu teksta koja mu odgovara. Ova radnja može se izvršiti na različite načine, ovisno o pregledniku koji se koristi.

Preglednik Potrebno je provesti sljedeću radnju
Explorer Pregled > Veličina teksta
Firefox Pregeled > Veličina
Chrome Postavke (ikona) > Opcije > Napredno > Web Sadržaj > Veličina teksta
Safari Pregled > Povećaj/Umanji
Opera Pregled > skala

Drugi način za izmjenu veličine teksta je korištenje prečaca na tipkovnici koji su definirani u preglednicima, posebice kombinacije tipki:

  • CTRL i + (CMD i + na MAC) Povećava veličinu teksta
  • CTRL i - (CMD i - na MAC) Umanjuje veličinu teksta

Kompatibilno sa standardima i vizualnim dizajnom

Sve stranice ove internetske stranice u skladu su sa Smjernicama o pristupačnosti ili Općim Uvjetima dostupnog dizajna koje je utemeljila Radna skupina WAI koja pripada W3C.