Za bolji Grad 2024 (glasovanje od 17.06. do 30.06.)

Grad Dubrovnik i Dubrovačka razvojna agencija DURA nastavljaju s provedbom projekta Participativno budžetiranje i u 2024. godini u cilju uključivanja građana Dubrovnika u proces donošenja odluka u svojoj sredini.

Građani su tijekom travnja i svibnja ukupno predali 133 projektna prijedloga u sklopu 25 radionica unutar 8 gradskih kotara i 17 mjesnih odbora. Građani će moći glasovati za 82 projektna prijedloga koji su zadovoljili kriterije modela participativnog budžetiranja u vrijednosti do 60 tisuća eura po svakom mjesnom odboru te 120 tisuća eura po svakom gradskom kotaru.

Glasovanjem Vi odlučujete koji će se projektni prijedlog iz Vašeg gradskog kotara ili mjesnog odbora realizirati u 2025. godini, odnosno – što je potrebno Za bolji Grad.

Glasovanje se odvija putem NIAS sustava e-Građani. Za prijavu je dovoljna vjerodajnica niske razine sigurnosti koju je moguće dobiti u poslovnici FINA-e (korisničko ime i lozinka).

Rezultati glasovanja završenih ciklusa:

Za bolji Grad 2023 (glasovanje od 11.09. do 24.09.)

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr