VOXPOPULI je platforma za građansko sudjelovanje

Ovaj vodič objašnjava što je pojedina sekcija i kako VOXPOPULI sekcija funkcionira.

Rasprave

U sekciji rasprave građana možete prezentirati i podijeliti svoje mišljenje o problematičnim temama u gradu s ostalim građanima. Ovo je također mjesto za stvaranje ideja uz ostale sekcije VOXPOPULI stranice, a koje će voditi do konkretnih akcija od strane tijela javne vlasti.

  • Možete otvarati rasprave, komentirati i ocjenjivati ih sa Slažem se ili Ne slažem se. Za to trebate prijaviti na VOXPOPULI.

Prijedlozi

Sekcija Prijedlozi predstavlja dio participacije građana koji se odnosi na iznošenje konstruktivnih ideja i prijedloga koji doprinose kvalitetnijoj organizaciji života u gradu i boljem efikasnijem načinu upravljanja gradom. Treba jasno razlikovati prijavu prijedloga ili ideje od nekog komunalnog problema ili investicijskog projekta s kojim se susrećemo kroz participativno budžetiranje. Prijedlog se podnosi u svrhu kako bi se sugeriralo nadležnim gradskim tijelima na promjene u načinu njihovog upravljanja, kako bi se sugerirala potreba za promjenom neke postojeće odluke, kako bi se promijenili nazivi ulica ili trgova, kako bi se organiziralo neko događanje, kako bi se preispitala neka odluka ili slično. Dakle, sekcija prijedlozi tj. predložene aktivnosti koje proizlaze iz prihvaćenih prijedloga ili ideja, nisu veliki projekti ili zahvati koji u gradskom proračunu imaju vlastitu stavku, već se po potrebi, ukoliko je za njihovu realizaciju potrebno finaciranje, financiraju iz postojećih stavki. Svi građani prijedloge podržavaju ili ne podržavaju i mogu ih komentirati. Gradska nadležna tijela mogu razmatrati svaki prijedlog, a ukoliko neki prijedlog prikupi značaju potporu od minimalno 250 građana, taj prijedlog se prioritetno razmatra i to na višim instancama gradske uprave.

Participativno budžetiranje

Sekcija participativno budžetiranje pomaže građanima u provedbi direktne odluke o trošenju dijela javnog proračuna.

Ankete

Sekcija Ankete aktiviraju se kada službeno gradsko tijelo iznese određenu problematiku ili dvojbu o kojoj svojim glasom, građani mogu dati svoje mišljenje. Rezultati anketa nisu obvezujući za gradsku upravu već predstavljaju isključivo indikativan pokazatelj za određene odluke ili akcije, tj. predstavljaju bilo građana.


Ostale zanimljive informacije