Projektni prijedlozi za: Gradski kotar Grad

Kategorija investicijskog projekta

0185 - Podzemni spremnik za otpad

Projektom se predlaže izgradnja podzemnog spremnika za otpad koji bi se nalazio na području GK Grad i koji bi omogućio građanima lakše i adekvatnije zbrinjavanje otpada. Predložena lokacija je Ulica Ilije Sarake (preko puta Katedrale). Za projekt je potrebno ishodovati dozvolu Konzervatorskog odjela te su mogući i arheološki radovi.

Kategorija investicijskog projekta

0187 - Rukohvati za sve! – mreža pašamana u GK Grad (projektna dokumentacija i dozvola konzervatora)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije i dobivanje suglasnosti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za postavljanje mreže rukohvata na području GK Grad (od Pelina do Straduna i od Sv. Marije do Straduna) kao pomoć starijim i slabo pokretnim stanovnicima.

Kategorija investicijskog projekta

0177 - Zelena površina – uređenje prostora za lokalno stanovništvo (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada elaborata i projektne dokumentacije za gradnju parka/prostora za lokalno stanovništvo unutar gradskog kotara Grad, na području Pelina. Prethodno je potrebno pribaviti mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Kategorija investicijskog projekta

0183 - Nabava vozila za slabo pokretne sugrađane (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada studije koja bi utvrdila uvjete za pružanje usluga prijevoza starijih i slabo pokretnih stanovnika gradskog kotara Grad do Pila ili Ploča u cilju olakšavanja kretanja ove, u Gradu najzastupljenije skupine stanovništva. Studijom bi se utvrdila vrsta pogona potrebnog vozila i ostale značajke koje bi olakšale samu organizaciju prijevoza i sigurnost putnika.

Kategorija investicijskog projekta

0184 - Prostor za društveni život djece

Projektom se predlaže uređenje prostora na području GK Grad koji bi koristila djeca školskog uzrasta u vremenu poslije škole do dolaska roditelja s posla, a prostor bi sadržavao razne društvene igre i aktivnosti za djecu. Nakon uređenja prostora, brigu o korištenju preuzeo bi GK Grad.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr