Projektni prijedlozi za: Gradski kotar Gruž

Kategorija investicijskog projekta

0117 - Sanacija gornje ceste u Sustjepanu

Projektom se predlaže postavljanje nove asfaltne podloge u Ulici Jurja Klovića u naselju Sustjepan kako bi se postigla veća sigurnost vozača koji se iz ove ulice uključuju na Jadransku cestu. Predlaže se i asfaltiranje postojećih ugibališta u navedenoj ulici, tj. na bivšoj Ćirovoj štreki, kao i postavljanje javne rasvjete na neosvijetljenim dijelovima ulice.

Kategorija investicijskog projekta

0137 - 0125 – Oborinska odvodnja u Kunskoj ulici

Zbog velikog naplavljivanja u vrijeme obilnih kiša, projektom se predlaže izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda gradnjom kanala ili cijevi u Kunskoj ulici u Gružu te u dijelovima Ulice Janka Bobetka i Ulice Andrije Hebranga.

Kategorija investicijskog projekta

0123 - 0139 – Prometna povezanost - Neboderko Minibus

Projektom se predlaže nabava mini-busa/kombi vozila koji bi služili za prijevoz građana s područja gruških nebodera (Ulica Janka Bobetka i Od Gaja) povezujući ovaj dio grada s Ulicom Andrije Hebranga i placom u Gružu, a u cilju olakšavanja kretanja stanovnicima od kojih je veliki dio treće životne dobi.

Kategorija investicijskog projekta

0141 - Rekonstrukcija postojećih stepenica Lopudske ulice

Projektom se predlaže rekonstrukcija stepenica u dijelu Lopudske ulice koja bi uključivala izgradnju pravilnog stepeništa, odvodnih kanala, postavljanje nove javne rasvjete i rukohvata te spajanje s magistralom te gradnju boljeg spoja s Ulicom Andrije Hebranga.

Kategorija investicijskog projekta

0122 - Projektno rješenje za parking

Predlaže se angažiranje projektanta koji bi u suradnji s nadležnim gradskim upravnim odjelima napravio idejno rješenje i analizu za sve čestice u vlasništvu Grada Dubrovnika na području gradskog kotara Gruž u svrhu izgradnje parking prostora.

Kategorija investicijskog projekta

0143 - Uređenje javne površine ispred crkve sv. Križa

Projektom se predlaže uređenje dijela javne površine na Ulici obala Ivana Pavla II, ispred crkve svetog Križa kako bi se estetski prostor ujednačio s trgom ispred crkve. Uz uređenje javne površine projektom se predlaže i postavljanje autobusnog stajališta.

Kategorija investicijskog projekta

0116 - Samo da ne polete

Projektom se predlaže postavljanje željezne zaštitne ograde na spoju Ulice Janka Bobetka i Ulice od Gaja (iznad trgovine Tommy) visine 1,2 metra i dužine 30 metara kako bi se povećala razina sigurnosti stanovništva koji prolaze ovom dionicom.

Kategorija investicijskog projekta

0126 - Izgradnja parkirališta u Ulici svetog Križa – rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

Projektom se predlaže uknjižba Ulice sv. Križa i pripajanje novoizgrađenog parkirališta s katastarskim česticama 877/1 i 877/2, uklanjanje ogradnog zida, asfaltiranje, ocrtavanje parking mjesta i ugradnja zaštitne ograde, sve u cilju osiguravanja dodatnog parking prostora na području Gruža.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr