Projektni prijedlozi za: Gradski kotar Komolac

Kategorija investicijskog projekta

0136 - Dovršetak izgradnje nogostupa u Komolcu

Projektom se predlaže dovršetak izgradnje nogostupa do mosta na Ombli u dužini cca 80 metara te od autobusnog stajališta Komolac do Žabnjaka. Gradnjom nogostupa na ovom području spojila bi se naselja unutar GK Komolac i povećala bi se sigurnost pješaka.

Kategorija investicijskog projekta

0135 - Uređenje pješačke ili biciklističke staze u mjestu Rožat

Projektom se predlaže gradnja i uređenje pješačke i/ili biciklističke staze na području nekadašnjeg Napoleonovog puta u naselju Rožat Gornji, do maksimalnog iznosa predviđenih financijskih sredstava.

Kategorija investicijskog projekta

0165 - Jaružanje Rijeke dubrovačke

Projektom se predlaže jaružanje rijeke Omble od izvora do naselja Čajkovica. Jaružanjem bi se iskopao nataloženi šljunak, mulj, pijesak s dna rijeke što bi pomoglo u sprječavanju poplavljivanja kuća za vrijeme velikih oborina, ali i u razmnožavanju riječne ribe.

Kategorija investicijskog projekta

0148 - Zaštita izvora pitke vode Točak, Gornji Prijevor

Projektom se predlaže videonadzorom zaštiti dva dragocjena izvora pitke vode na području Dračeva sela i Gornjeg Prijevora – Sv. Nikola i Točak, koje stanovništvo redovito koristi. Uz videonadzor predlaže se uređenje samog izvora Točak i postavljanje zaštite od ubacivanja otpada.

Kategorija investicijskog projekta

0115 - Betoniranje ili asfaltiranje puta ispod Stare Knežice (nastavak)

Projektom se predlaže nastavak betoniranja ili asfaltiranje puta NC 2-004 ispod Stare Knežice. Asfaltiranje/betoniranje ove ceste omogućilo bi stvaranje alternativnog puta/obilaznice tokom gradnje aglomeracije, s obzirom na to da je postojeća cesta kroz selo jako uska.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr