Projektni prijedlozi za: Gradski kotar Mokošica

Kategorija investicijskog projekta

0248 - Autobusna linija Mokošica – Babin kuk (bolnica)

Projektom se predlaže produženje trenutne autobusne linije broj 7 (Babin kuk – Gruž) do Mokošice ili uvođenje nove redovne autobusne linije Babin kuk – Mokošica, u cilju efikasnijeg povezivanja Mokošice i Opće bolnice Dubrovnik.

Kategorija investicijskog projekta

0232 - Izrada projektne dokumentacije i ishođenje akata za izgradnju baypassa s JTC na Put uz more

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa spojne ceste JTC – Put uz more (od kat. čest. 1247/7 do 1243 prema važećem GUP-u preko kat. čest. 730/4, 697/6, 1150/1, 697/4) do iznosa predviđenih financijskih sredstava.

Kategorija investicijskog projekta

0236 - Uređenje javnog pješačkog puta Stara Mokošica – Petrovo selo

Projektom se predlaže uređenje pješačke staze prema Petrovu selu, a što bi uključivalo čišćenje od korova, popravak kamenih suhozida i uređenje postojećeg autohtonog raslinja. Također se predlaže postavljanje tabli s podacima o stazama i biljnim vrstama, kao i klupa za odmor uzduž staze. Staza bi tako bila atraktivna kako stanovnicima, tako i turistima.

Kategorija investicijskog projekta

0246 - Nogostup (OTP banka – Osnovna škola Mokošica)

Projektom se predlaže sanacija postojećeg nogostupa u Ulici Bartola Kašića, na južnom dijelu. Uz sanaciju projektom se predlaže i postavljanje sigurnosne ograde, javne rasvjete i graničnika za parkirna mjesta, a sve u cilju sigurnijeg prolaza djece prema školi i vrtiću.

Kategorija investicijskog projekta

0239 - Uređenje pješačke staze od nove ceste Tamarić do Maslinate

Projektom se predlaže uređenje već postojeće pješačke staze od buduće ceste Tamarić do Maslinate (Put uz brijeg), a koja se trenutno nalazi u lošem stanju. Prijedlog je da se staza proširi, dodatno osigura i osvijetli, s obzirom da se stazom služe i djeca na putu do škole.

Kategorija investicijskog projekta

0235 - Izgradnja nogostupa u donjem (južnom) dijelu Ulice Pomutićevo

Projektom se predlaže izgradnja i montaža betonskog pješačkog nogostupa od pomičnih AB ploča iznad betonskog korita potoka. Ploče bi se naslanjale na rubnike potoka tako da bi se nogostup nalazio iznad. Ovaj se put koristi za svakodnevni pristup od JTC do obale i obratno.

Kategorija investicijskog projekta

0231 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za garažu – Naš dom

Projektom se predlaže izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju garaže s igralištem i zelenom površinom na ulazu u Naš dom (Nova Mokošica).

Kategorija investicijskog projekta

0234 - Dječje igralište

Projektom se predlaže izgradnja dječjeg igrališta u Ulici na moru (1241 K.O. Mokošica) sa svom pripadajućom opremom uključujući tobogan, klackalice, ljuljačke, umjetna trava, sprave za vježbanje, vrtuljak, umjetna stijena za penjanje, stol i klupe te dodatnu javnu rasvjetu.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr