Projektni prijedlozi za: Gradski kotar Pile-Kono

Kategorija investicijskog projekta

0043 - Uređenje parka Bogišić

Projektom se predlaže uređenje gradskog parka Baltazara Bogišića na Ilijinog glavici sadnjom novih sadnica stabala i tretiranjem postojećih, popravkom kamene šetnice i staza u parku, kao i popravkom zidova koji se nalaze na rubovima parka u cilju da se lokalnom stanovništvu i posjetiteljima omogući ugodniji boravak i kvalitetniji boravak u prirodi.

Kategorija investicijskog projekta

0008 - Multifunkcionalno igralište “Garaža Ilijina glavica”

Projektom se predlaže poboljšanje igrališta na Ilijinoj glavici promjenom podloge na cijelom prostoru igrališta, uređenjem sjedećih mjesta u gledalištu, popravkom rasvjete i ozvučenja te golova i koševa, a čime bi se omogućilo kvalitetnije održavanje športskih natjecanja.

Kategorija investicijskog projekta

0036 - Uređenje Ulice Zrinsko-frankopanske

Projektom se predlaže uređenje Ulice Zrinsko-frankopanske, a u koje spada fugiranje ulice kako bi se spriječio rast trave, postavljanje završnog sloja žbuke kako bi se voda mogla kontrolirano slijevati ulicom te uređenje šahtova u ulici iz sigurnosnih razloga.

Kategorija investicijskog projekta

0035 - Opasno usko grlo za pješake

Projektnom se predlaže postavljanje čekaonice za pješake na autobusnom stajalištu koje se nalazi između Doma za starije osobe Dubrovnik i Sveučilišta u Dubrovniku, smjer Stari grad. Čekaonica bi stanovnicima ovoga područja, kao i ostalim korisnicima javnog gradskog prijevoza, a posebice starijim i nemoćnim osobama, omogućila sigurnije i ugodnije korištenje usluga javnog gradskog prijevoza.

Kategorija investicijskog projekta

0034 - Zasadi, rashladi

Projektom se predlaže izrada analize i idejnog projekta za izvedbu uređenja rubnika Zagrebačke ulice na području oko javne gradske garaže na Ilijinoj glavici sadnjom autohtonih stabala s većom košnjom u cilju razvoja svijesti o opasnostima globalnog zatopljenja i o važnosti gradskih zelenih površina.

Kategorija investicijskog projekta

0038 - Ugibalište

Projektom se predlaže gradnja autobusnog stajališta (s ugibalištem) na Jadranskoj magistrali, na katastarskoj čestici broj 2421/1, a kojim bi se stanovnicima Gornjeg konala, kao i ostalim korisnicima omogućio brži i lakši pristup uslugama javnog gradskog prijevoza.

Kategorija investicijskog projekta

0007 - Preuređenje dječjeg igrališta i asfaltiranje prilaza

Projektom se predlaže rekonstrukcija i uređenje dječjeg igrališta na Gornjem konalu (na katastarskoj čestici broj 2421/1) te kaskadnih stepenica na čijem se mjestu predlaže gradnja boćališta. Na igralištu se predlaže dodavanje novih dječjih sprava poput ljuljački, tobogana i sl., a koje će postati dodatni sadržaj za djecu.

Kategorija investicijskog projekta

0006 - Javna česma u Bogišićevu parku

Projektom se predlaže gradnja javne fontane na rubnom području gradskog parka Baltazara Bogišića na Ilijinoj glavici kojom bi se posjetiteljima, a posebice djeci i roditeljima koji vrijeme provode u parku, omogućio pristup pitkoj vodi i ugodniji boravak u parku.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr