Projektni prijedlozi za: Gradski kotar Ploče iza Grada

Kategorija investicijskog projekta

0251 - Izrada nogostupa od raskrižja Viktorija do ulaza u Zlatni potok (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije uz prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za gradnju nogostupa od raskrižja na Viktoriji do ulaza u Zlatni potok gdje trenutno ne postoji nogostup i sigurnost pješaka je ugrožena.

Kategorija investicijskog projekta

0252 - Obnova i uređenje parka u Taboru

Projektom se predlaže obnova i hortikulturno uređenje parka u Ulici uz Tabor. Uređenje bi podrazumijevalo obnovu biljnog fonda parka, nabavku i postavljanje novih sprava za djecu i postavljanje diskretne javne rasvjete u park.

Kategorija investicijskog projekta

0258 - Poboljšanje prometne povezanosti GK PIG povećanjem broja autobusnih linija

Projektom se predlaže povećanje broja redovnih autobusnih linija broj 5 i 8 koje su posebno ključne za starije građane kotara kod odlazaka u Opću bolnicu Dubrovnik.

Kategorija investicijskog projekta

0255 - Budimo gospari – pješačimo sigurno

Projektom se predlaže izrada pješačkog puta, u skladu s tehničkim mogućnostima izvedbe, od gornjeg ulaza u Turističku i ugostiteljsku školu Dubrovnik do autobusne stanice na Viktoriji. Uz pješački put prijedlog je osmisliti i lokaciju stajališta za autobuse javnog gradskog prijevoza.

Kategorija investicijskog projekta

0263 - Dječje igralište Ploče iza Grada (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta u Ulici Bruna Bušića što bi uključivalo geodetski snimak, izradu troškovnika i dr. Projekt izgradnje igrališta uključivao bi opremanje spravama poput penjalica, tobogana, ljuljački, vrtuljaka i sl., te postavljanje zaštitne ograde, klupa i rasvjete.

Kategorija investicijskog projekta

0264 - Park Biskupija – odmor za dušu dva (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za obnovu i uređenje Parka Biskupija na adresi Ulica Vlaha Bukovca 8, kao prostora za odmor i rekreaciju stanovništva s područja grada, a posebno GK PIG.

Kategorija investicijskog projekta

0253 - Zlatni potok – zaštitna mreža (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za postavljanje zaštitne mreže na skretanju u Zlatni potok s desne strane gdje se nalaze visoke stijene čiji odroni u vrijeme obilnih kiša predstavljaju opasnost za prolaznike i vozače.

Kategorija investicijskog projekta

0260 – 0261 – Nogostup, oborinska odvodnja i parking mjesta (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za gradnju i uređenje nogostupa na području od Turističke i ugostiteljske škole do Viktorije, a što bi uključivalo i rješavanje oborinske odvodnje te ugradnju kolektora u Ulici Petra Krešimira i Ulici Frana Supila.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr