Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Brsečine

Kategorija investicijskog projekta

0223 - Uređenje dijela Puta od Četušine

Projektom se predlaže uređenje ulice Put od Četušine u naselju Brsečine koje bi uključivalo košnju raslinjem obrasle ulice, popravak međa, tamponiranje i asfaltiranje ulice te postavljanje javne rasvjete do iznosa odobrenih financijskih sredstava.

Kategorija investicijskog projekta

0226 - Saniranje dijela puta k. č. 1122

Projektom se predlaže sanacija i uređenje dijela ceste u naselju Brsečine (katastarska čestica 1122) koje bi uključivalo uklanjanje dijela starog asfalta s ulice, tamponiranje te postavljanje novog sloja asfalta.

Kategorija investicijskog projekta

0224 - Javna rasvjeta na dionici magistrala – plaža

Projektom se predlaže uređenje dionice od magistrale do plaže u naselju Brsečine (Kriva ulica, Put uz Progon) što bi uključivalo košenje i uređenje ulice, nalijevanje betonskih stopa za postavljanje rasvjetnih stupova te montažu solarnih rasvjetnih stupova uzduž dionice do iznosa odobrenih financijskih sredstava.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr