Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Dubravica

Kategorija investicijskog projekta

0228 - Izrada podzida na lokalnoj cesti Grada Dubrovnika

Projektom se predlaže izrada podzida na cesti kroz naselje Dubravica što bi uključivalo potrebne građevinske radove na dionici ceste do otprilike 100 m2, betoniranje zida sa željeznom armaturom te vraćanje postojećeg kamena u podzid.

Kategorija investicijskog projekta

0225 - Izrada geodetskog elaborata i ucrtavanje nerazvrstanih cesta kroz Dubravicu

Projektom se predlaže izrada geodetskog elaborata, ucrtavanje i uknjižba trenutno nerazvrstane ceste u naselju Dubravica (od ulaska u naselje do zaseoka Bare) kako bi se ubuduće cesta održavala i popravljala, što bi pozitivno utjecalo na prometnu sigurnost u naselju.

Kategorija investicijskog projekta

0227 - Saniranje potpornih zidova ceste kroz mjesto

Projektom se predviđa saniranje suhozida u naselju Dubravica (na katastarskim česticama 218 i 221 K.O. Dubravica) koji se trenutno nalaze u jako lošem stanju i pred urušavanjem su te stvaraju poteškoće u prometovanju naseljem.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr