Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Gromača

Kategorija investicijskog projekta

0028 - Otkup k.č. 525 k.o. Gromača i formiranje cijene s česticom mjesnog doma

Projektom se predlaže otkup područja na katastarskoj čestici broj 525 K.O. Gromača koja bi po otkupu s okolnom česticom činila cjelinu i bila u vlasništvu Grada Dubrovnika te stoga pogodna za daljnja ulaganja za potrebe mjesnog doma.

Kategorija investicijskog projekta

0101 - Uređenje puta k.č. 1235 Gromača

Projektom se predlaže izravnavanje i tamponiranje postojećeg makadamskog puta u naselju Gromača te povezivanje navedenog puta s ostalim ulicama kroz naselje, a u cilju bolje povezanosti i veće sigurnosti stanovništva.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr