Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Kliševo

Kategorija investicijskog projekta

0190 - Uređenje postojeće ceste

Projektom se predlaže uređenje rubnika postojeće ceste u Kliševu, jer prilikom asfaltiranja i širenja navedene ceste nije ostavljeno dovoljno prostora za odvodnju oborinskih voda. Prijedlog je postaviti 3 rešetke za odvodnju cijelom dužinom ulice kroz naselje Kliševo.

Kategorija investicijskog projekta

0199 - Biciklistička staza

Projektom se predlaže prilagodba postojećeg puta u naselju Kliševo (k.č. 1126) za potrebe biciklističke staze što bi uključivalo proširivanje puta do 1,5 metar te dodatno prilagođavanje, a do iznosa predviđenih financijskih sredstava.

Kategorija investicijskog projekta

0192 - Vodosprema Kalac i Goveđarica

Projektom se predlaže uređenje i potpuna adaptacija vodospreme Kalac koja se nalazi u naselju Kliševo sa svom pripadajućom infrastrukturom tj. uređenjem same gustijerne, pristupa i okoliša vodospreme.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr