Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Ljubač

Kategorija investicijskog projekta

0015 - Sportsko igralište

Projektom se predlaže izgradnja manjeg dječjeg igrališta u naselju Ljubač, na katastarskoj čestici broj 63 KO Ljubač, a za potrebe građana i djece i u svrhu poboljšanja te unapređenja sadržaja.

Kategorija investicijskog projekta

0018 - Uređenje društvenog doma

Projektom se predlaže uređenje društvenog doma u naselju Ljubač koje bi uključivalo postavljanje novog krovišta, uređenje unutarnjeg prostora te postavljane fasade – do iznosa predviđenih financijskih sredstava.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr