Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Lopud

Kategorija investicijskog projekta

0174 - Renovacija dječjeg igrališta

Projektom se predlaže renovacija postojećeg dječjeg igrališta na Lopudu te postavljanje adekvatne podloge koja bi onemogućila rast trave na igralištu. Predlaže se i postavljanje novih suvremenih sprava za djecu.

Kategorija investicijskog projekta

0065 - Prepumpna stanica za naselje Šunj (projektna dokumentacija)

Predlaže se izrada projektne dokumentacija za izgradnju prepumpne stanice na naselje Šunj čiji stanovnici trenutno sami plaćaju pumpu zbog nedostatka vodovodne infrastrukture. Budući da bi ovaj projekt premašivao predviđena financijska sredstva, putem Participativnog budžetiranja moguća je izrada projektne dokumentacije idejnog projekta vodoopskrbe unutarnjeg dijela Lopuda.

Kategorija investicijskog projekta

0062 - Uređenje prostora za potrebe mještana

Projektom se predlaže uređenje zgrade i okolnog travnjaka za potrebe Kulturno-umjetničke udruge Ivo Kuljevan, kao i potrebe mjesnog odbora i udruge mladih. U uređenom prostoru održavale bi se aktivnosti za djecu, a služila bi i za razne kulturne, sportske i društvene namjene.

Kategorija investicijskog projekta

0060 - Komunalna infrastruktura naselja Šunj

Projektom se predlaže uređenje Puta od Šunja do kuća na adresama Getina 11 i 15 te postavljanje dodatne javne rasvjete na području ulice i naselja Šunj do iznosa predviđenih financijskih sredstava, a u cilju postizanja veće sigurnosti stanovništva naselja.

Kategorija investicijskog projekta

0063 - Betoniranje Ulice Nikice Zec

Projektom se predlaže betoniranje nebetoniranog dijela Ulice Nikice Zec na Lopudu (od križanja s Ulicom Biskupija do k.č. 294) čime bi se postigla veća sigurnost stanovništva naselja.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr