Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Orašac

Kategorija investicijskog projekta

0021 - Uređenje prostorija mjesnog odbora

Projektom se predlaže unutarnje uređenje prostorija mjesnog odbora u Orašcu (nalazi se na katastarskoj čestici 313 K.O. Orašac), i to konkretno – promjena otvora na objektu, uređenje postojećeg sanitarnog čvora te instalacija klima uređaja.

Kategorija investicijskog projekta

0024 - Nadopuna javne rasvjete

Projektom se u naselju Orašac predlaže postavljanje dodatna dva stupa javne rasvjete na katastarskoj čestici 1931/1, u Ulici na brijegu čime bi se postigla veća sigurnost stanovništva, a spomenuta se ulica nalazi na dionici koja vodi do lokalne crkve.

Kategorija investicijskog projekta

0020 -0025 - Uređenje prostorija Doma mladeži

Projektom se predlaže uređenje zgrade Doma mladeži u Orašcu promjenom otvora, žbukanjem unutarnjih zidova, uređenjem stubišta objekta, ugradnjom klima uređaja i osposobljenjem sanitarnog čvora u prizemlju Doma.

Kategorija investicijskog projekta

0023 - Ležeći policajci

Projektom se predlaže postavljanje tzv. ležećih policajaca tj. usporivača prometa na određena „problematična“ mjesta u naselju Orašac kako bi se dodatno osigurala sigurnost vozača i pješaka. Projektom bi se, ovisno o financijskim troškovima, postavilo više usporivača na području cijelog naselja Orašac.

Kategorija investicijskog projekta

0048 - Asfaltiranje javnog gradskog puta

Projektom se predlaže uređenje i postavljanje asfaltnog sloja u Ulici pod Đurđevom crkvom 25 u Orašcu (katastarska čestica broj 1995) kako bi se vozačima i pješacima osigurao siguran i nesmetan prolazak navedenom ulicom.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr