Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Riđica

Kategorija investicijskog projekta

0132 - Dječje igralište Riđica

Projektom se predlaže uređenje igrališta za djecu u naselju Riđica, na katastarskoj čestici 1768/1, koje bi uključivalo postavljanje tobogana, ljuljački, klupa za sjedenje, klackalica i njihalica, u cilju poboljšanja sadržaja za djecu i mlade obitelji koji stanuju u naselju.

Kategorija investicijskog projekta

0111 - Seoski dom Riđica

Projektom se predlaže rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnikom zemljišta na kojem se nalazi mjesni dom u Riđici. Na domu se, do predviđenog financijskog iznosa, predlaže sanacija krovišta i unutarnjih prostorija te promjena otvora.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr