Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Suđurađ

Kategorija investicijskog projekta

0099 - Izmještanje i gradnja novog odlagališta

Projektom se predlaže izmještanje trenutne lokacije odlagališta otpada s trajektnog pristaništa u Suđurđu te uređenje odlagališta na adekvatnijem mjestu kako bi se izbjeglo širenje neugodnih mirisa u samom centru naselja.

Kategorija investicijskog projekta

0096 - Obnova izvora pitke vode „Šipun“

Projektom se predlaže obnova izvora pitke vode u Šipanskom polju koji potječe iz prapovijesnih vremena. Obnova bi podrazumijevala čišćenje izvora, uređenje potpornog zida koji je trenutno urušen te uređenje stepenica koje vode do izvora, a trenutno su van funkcije.

Kategorija investicijskog projekta

0095 - Uređenje parkinga

Projektom se predlaže uređenje postojećeg parkirališta u Suđurđu (1603/8 K.O. Suđurađ) te proširenje i ucrtavanje dodatnih parkirnih mjesta uklanjanjem nepotrebnog nogostupa kako bi se parkiralište moglo organizirati u obliku tzv. riblje kosti što bi omogućilo sigurniji i uređeniji promet naseljem.

Kategorija investicijskog projekta

0100 - „Camino“ u malom

Projektom se predlaže uređenje mnogobrojnih postojećih šipanskih puteljaka uklanjanjem raslinja, uređivanjem međa, uklanjanjem kamenja i dr. Cilj je stvoriti mrežu pješačko-rekreativnih staza po otoku Šipanu koji bi šetačima približili bogatu prirodnu i kulturnu ponudu otoka. Planirano je izvođenje projekta do iznosa odobrenog projektom.

Kategorija investicijskog projekta

0093 - Asfaltiranje i uređenje ceste u Suđurđu

Projektom se predlaže asfaltiranje i uređenje ceste koja se proteže od kružnog toka kod crkve sv. Duha do Pakljene tj. glavne mjesne crkve u naselju Suđurađ. Budući da cesta povezuje 10 zaseoka i hotel, a trenutno se nalazi u lošem stanju, njezino je uređenje važno za naselje Suđurađ.

Kategorija investicijskog projekta

0094 - Subvencioniranje cjelodnevnog vrtića s kuhinjom (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije kako bi se postigli tehnički uvjeti za uspostavu cjelodnevnog vrtića u naselju Suđurađ, što bi uključivalo uređenje vanjskog igrališta, uređenje kuhinje i zapošljavanje odgojitelja/ica te kuhara/ica. Projektom se osim izrade dokumentacije predviđaju i radovi do iznosa odobrenih sredstava.

Kategorija investicijskog projekta

0097 - Uređenje ulice

Projektom se predlaže uređenje trenutne kozje staze koja povezuje dvije ceste u naselju Suđurađ (Puhjera), na dionici od ljetnikovca Getaldić do zaobilaznice k.č. 1867 K.O. Suđurađ. Projektom je predviđeno i uređenje stepenica te postavljanje javne rasvjete do iznosa odobrenog projektom.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr