Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Šipanska Luka

Kategorija investicijskog projekta

0194 – 0196 – Dječje igralište (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta u Šipanskoj Luci, a koje bi uključivalo nogometni, košarkaški i rukomenti teren te podlogu. Uz navedeno projektom se predlaže i uređenje prilaza te postavljanje zaštitne ograde oko igrališta.

Kategorija investicijskog projekta

0195 - Natkrivanje i uređenje place/peskarije (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže uređenje postojeće place u centru Šipanske Luke koja bi se natkrila, popločala kamenom te bi se do place dovela voda i postavila slavina. Prijedlog u ovoj fazi podrazumijeva izradu glavnog projekta te ishođenje potrebnih dozvola te radove do odobrenog iznosa.

Kategorija investicijskog projekta

0191 - Rekonstrukcija mjesnog groblja

Projektom se predlaže rekonstrukcija mjesnog groblja u Šipanskoj Luci koja bi uključivala popravak ogradnog kamenog zida, popločavanje i izgradnju temelja, gradnju prilaznih stepenica, označavanje parkirnog mjesta za pogrebno vozilo te izgradnju mrtvačnice.

Kategorija investicijskog projekta

0193 - Adaptacija omladinskog doma

Projektom se predlaže adaptacija postojećeg omladinskog doma u Šipanskoj Luci koja bi uključivala uređenje unutarnjih prostorija doma, postavljanje novih instalacija, otvora te uređenje postojećeg sanitarnog čvora u Domu.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr