Idi nazad

1 Ne siromaštvu

Na globalnoj razini, broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu pao je sa 36 posto u 1990. na 10 posto u 2015. Međutim tempo promjena usporava i kriza COVID-19 i riskira da preokrene desetljeća napretka u borbi protiv siromaštva. Novo istraživanje koje je objavio UN u World Institute for Development Economics Research upozorava da bi ekonomske posljedice globalne pandemije mogle povećati globalno siromaštvo za čak pola milijarde ljudi, odnosno 8% ukupne ljudske populacije. Ovo bi bio prvi put da se siromaštvo povećalo na globalnoj razini u trideset godina, od 1990. godine.

Više od 700 milijuna ljudi, ili 10 posto svjetske populacije, i danas živi u ekstremnom siromaštvu, boreći se za ispunjavanje najosnovnijih potreba kao što su zdravlje, obrazovanje, pristup vodi i sanitarnim čvorovima, da spomenemo samo neke. Većina ljudi koji žive s manje od 1,90 dolara dnevno živi u subsaharskoj Africi. U svijetu je stopa siromaštva u ruralnim područjima 17,2 posto – više od tri puta veća nego u urbanim područjima.

Za one koji rade, posao ne jamči pristojan život. Zapravo, 8 posto zaposlenih radnika i njihovih obitelji diljem svijeta živjelo je u ekstremnom siromaštvu u 2018. Jedno od petero djece živi u ekstremnom siromaštvu. Osiguravanje socijalne zaštite za svu djecu i druge ranjive skupine ključno je za smanjenje siromaštva.

Najaktivniji prijedlozi

Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
1.1
Do 2030. iskorijeniti ekstremno siromaštvo za sve ljude posvuda, trenutni podaci pokazuju kako ima ljudi koji žive s manje od 1,25 dolara dnevno
1.2
Do 2030. smanjiti barem za polovicu udio muškaraca, žena i djece svih dobi koji žive u siromaštvu u svim njegovim dimenzijama prema nacionalnim definicijama
1.3
Provesti nacionalno primjerene sustave i mjere socijalne zaštite za sve i do 2030. postići znatnu pokrivenost siromašnih i ranjivih skupina
1.4
Do 2030. osigurati da svi muškarci i žene, posebno siromašni i ranjivi, imaju jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup osnovnim uslugama, vlasništvo i kontrolu nad zemljom i drugim oblicima vlasništva, nasljeđe, prirodna bogatstva, odgovarajuće nove tehnologije i financijske usluge, uključujući mikrofinanciranje
1.5
Do 2030. izgraditi otpornost siromašnih i onih u ranjivim situacijama te smanjiti njihovu izloženost i ranjivost ekstremnim događajima povezanim s klimom i drugim gospodarskim, društvenim i ekološkim šokovima i katastrofama
1.A
Osigurati značajnu mobilizaciju resursa iz različitih izvora, uključujući kroz poboljšanu razvojnu suradnju, kako bi se osigurala prikladna i predvidljiva sredstva za zemlje u razvoju, posebno najmanje razvijene zemlje, za provedbu programa i politika za okončanje siromaštva u svim njegovim dimenzijama
1.B
Stvoriti dobre političke okvire na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, temeljene na razvojnim strategijama za siromašne i rodno osjetljivim, kako bi se podržalo ubrzano ulaganje u akcije iskorjenjivanja siromaštva
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka