Idi nazad

10 Smanjenje nejednakosti

Smanjenje nejednakosti i osiguranje da nitko ne zaostaje sastavni su dio postizanja Ciljeva održivog razvoja 

Nejednakost unutar i među zemljama stalni je razlog za zabrinutost. Unatoč nekim pozitivnim znakovima prema smanjenju nejednakosti u nekim dimenzijama, kao što je smanjenje relativne nejednakosti dohotka u nekim zemljama i preferencijalni trgovinski status koji koristi zemljama s nižim dohotkom, nejednakost i dalje postoji./a>.

COVID-19 je produbio postojeće nejednakosti, najviše pogađajući najsiromašnije i najranjivije zajednice. Stavio je u središte pozornosti ekonomske nejednakosti i krhke mreže socijalne sigurnosti zbog kojih ranjive zajednice podnose teret krize. U isto vrijeme, društvene, političke i ekonomske nejednakosti pojačale su učinke pandemije.

Na gospodarskom planu, pandemija COVID-19 značajno je povećala globalnu nezaposlenost i dramatično smanjila prihode radnika.

COVID-19 također dovodi u opasnost ograničeni napredak koji je postignut u području ravnopravnosti spolova i prava žena tijekom posljednjih desetljeća. U svim sferama, od zdravlja do gospodarstva, sigurnosti do socijalne zaštite, učinci COVID-19 pogoršavaju se za žene i djevojke samo zbog njihovog spola.

Nejednakosti se također produbljuju za ranjivo stanovništvo u zemljama sa slabijim zdravstvenim sustavima i onima koje se suočavaju s postojećim humanitarnim krizama. Izbjeglice i migranti, kao i autohtoni narodi, starije osobe, osobe s invaliditetom i djeca posebno su izloženi riziku da budu ostavljeni. A govor mržnje usmjeren na ranjive skupine raste.

Najaktivniji prijedlozi

Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
10.1
Do 2030. progresivno postići i održati rast dohotka donjih 40 posto stanovništva po stopi višoj od nacionalnog prosjeka.
10.2
Do 2030. osnažiti i promicati društvenu, ekonomsku i političku uključenost svih, bez obzira na dob, spol, invaliditet, rasu, etničku pripadnost, podrijetlo, vjeru ili ekonomski ili drugi status.
10.3
Osigurati jednake mogućnosti i smanjiti nejednakosti ishoda, uključujući eliminiranje diskriminirajućih zakona, politika i praksi te promicanjem odgovarajućeg zakonodavstva, politika i djelovanja u tom pogledu.
10.4
Usvojiti politike, posebno fiskalne politike, politike plaća i socijalne zaštite, te postupno postići veću jednakost.
10.5
Unaprijediti regulaciju i praćenje globalnih financijskih tržišta i institucija te ojačati provedbu takvih propisa.
10.6
Osigurati pojačanu zastupljenost i glas zemalja u razvoju u donošenju odluka u globalnim međunarodnim ekonomskim i financijskim institucijama kako bi se pružile učinkovitije, vjerodostojnije, odgovornije i legitimnije institucije.
10.7
Olakšati urednu, sigurnu, redovitu i odgovornu migraciju i mobilnost ljudi, uključujući provedbu planiranih i dobro vođenih migracijskih politika.
10.A
Provesti načelo posebnog i različitog tretmana za zemlje u razvoju, posebno najmanje razvijene zemlje, u skladu sa sporazumima Svjetske trgovinske organizacije.
10.B
Poticati službenu razvojnu pomoć i financijske tokove, uključujući izravna strana ulaganja, prema državama u kojima je najveća potreba, posebno u najmanje razvijenim zemljama, afričkim zemljama, malim otočnim državama u razvoju i zemljama u razvoju bez izlaza na more, u skladu s njihovim nacionalnim planovima i programima.
10.C
Do 2030. smanjiti transakcijske troškove doznaka migranata na manje od 3 posto i eliminirati koridore za doznake s troškovima višim od 5 posto.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka