Idi nazad

14 Održivi Oceani

Ocean pokreće globalne sustave koji Zemlju čine nastanjivom za čovječanstvo. Naša kišnica, pitka voda, vrijeme, klima, obala, velik dio naše hrane, pa čak i kisik u zraku koji udišemo, u konačnici su osigurani i regulirani od strane mora. 

Pažljivo upravljanje ovim bitnim globalnim resursom ključno je obilježje održive budućnosti. Međutim, u današnje vrijeme dolazi do kontinuiranog pogoršanja stanja obalnih voda zbog onečišćenja, a zakiseljavanje oceana ima suprotan učinak na funkcioniranje ekosustava i bioraznolikosti. To također negativno utječe na mali ribolov. 

Spašavanje našeg oceana mora ostati prioritet. Morska bioraznolikost ključna je za zdravlje ljudi i našeg planeta. Zaštićenim morskim područjima potrebno je učinkovito upravljati i imati dobre resurse, a potrebno je donijeti propise za smanjenje prekomjernog izlova, onečišćenja mora i zakiseljavanja oceana.

Najaktivniji prijedlozi

Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
14.1
Do 2025. spriječiti i značajno smanjiti onečišćenje mora svih vrsta, posebno od aktivnosti na kopnu, uključujući morski otpad i onečišćenje nutrijentima.
14.2
Do 2020. održivo upravljati i štititi morske i obalne ekosustave kako bi se izbjegli značajni štetni utjecaji, uključujući jačanje njihove otpornosti, te poduzeti mjere za njihovu obnovu kako bi se postigli zdravi i produktivni oceani.
14.3
Minimizirati i riješiti utjecaje zakiseljavanja oceana, uključujući poboljšanu znanstvenu suradnju na svim razinama.
14.4
Do 2020. učinkovito regulirati ulov i okončati prekomjerni izlov, nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov i destruktivne ribolovne prakse te provesti znanstveno utemeljene planove upravljanja, kako bi se riblji fondovi obnovili u najkraćem mogućem vremenu, barem do razina koje mogu proizvesti maksimalni održivi prinos što je određeno njihovim biološkim karakteristikama.
14.5
Do 2020. očuvati najmanje 10 posto obalnih i morskih područja, u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom i na temelju najboljih dostupnih znanstvenih informacija.
14.6
Do 2020. zabraniti određene oblike subvencioniranja ribarstva koji doprinose prekomjernom kapacitetu i prekomjernom izlovu, eliminirati subvencije koje doprinose nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu i suzdržati se od uvođenja novih takvih subvencija, prepoznajući prikladan i učinkovit poseban i različit tretman za zemlje u razvoju i najmanje razvijene zemlje trebao bi biti sastavni dio pregovora Svjetske trgovinske organizacije o subvencioniranju ribarstva.
14.7
Do 2030. povećati ekonomske koristi za male otočne države u razvoju i najmanje razvijene zemlje od održivog korištenja morskih resursa, uključujući održivo upravljanje ribarstvom, akvakulturom i turizmom.
14.A
Povećati znanstveno znanje, razviti istraživačke kapacitete i prenijeti morsku tehnologiju, uzimajući u obzir kriterije i smjernice Međuvladine oceanografske komisije o prijenosu morske tehnologije, kako bi se poboljšalo zdravlje oceana i povećao doprinos morske biološke raznolikosti razvoju zemalja u razvoju, posebice male otočne države u razvoju i najmanje razvijene zemlje.
14.B
Omogućiti pristup malim zanatskim ribarima morskim resursima i tržištima.
14.C
Unaprijediti očuvanje i održivo korištenje oceana i njihovih resursa provedbom međunarodnog prava kao što je prikazano u UNCLOS-u, koji pruža pravni okvir za očuvanje i održivo korištenje oceana i njihovih resursa, kao što se podsjeća u stavku 158. Budućnosti koju želimo.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka