Idi nazad

2 Ne Gladi

Nakon desetljeća stalnog pada, broj ljudi koji pate od gladi – mjereno rasprostranjenošću pothranjenosti – ponovno je počeo polako rasti u 2015. Trenutne procjene pokazuju da je gotovo 690 milijuna ljudi gladno, ili 8,9 posto svjetske populacije – za 10 milijuna ljudi u jednoj godini i za gotovo 60 milijuna u pet godina.

Svijet nije na putu da postigne nultu glad do 2030. Ako se nedavni trendovi nastave, broj ljudi pogođenih glađu premašio bi 840 milijuna do 2030. godine.

Prema Svjetskom programu za hranu, 135 milijuna pati od akutne gladi uglavnom zbog sukoba koje je stvorio čovjek, klimatskih promjena i gospodarskog pada. Pandemija COVID-19 sada bi mogla udvostručiti taj broj, dovodeći dodatnih 130 milijuna ljudi u opasnost od akutne gladi do kraja 2020.

S obzirom da je više od četvrt milijarde ljudi potencijalno na rubu gladi, potrebno je poduzeti brze mjere kako bi se najugroženijim regijama pružila hrana i humanitarna pomoć.

Istodobno, potrebna je duboka promjena globalnog prehrambenog i poljoprivrednog sustava ako želimo nahraniti više od 690 milijuna ljudi koji su danas gladni – i   dodatnih 2 milijarde ljudi koje će svijet imati do 2050. Povećanje poljoprivredne produktivnosti i održiva proizvodnja hrane ključna su za ublažavanje opasnosti od gladi.

Najaktivniji prijedlozi

Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
2.1
Do 2030. zaustaviti glad i osigurati pristup svim ljudima, posebno siromašnima i osobama u ranjivim situacijama, uključujući dojenčad, sigurnoj, hranjivoj i dovoljnoj hrani tijekom cijele godine.
2.2
Do 2030. okončati sve oblike pothranjenosti, uključujući postizanje, do 2025., međunarodno dogovorenih ciljeva u pogledu zaostajanja u razvoju i iscrpljenosti kod djece mlađe od 5 godina, te rješavati prehrambene potrebe adolescenata, trudnica i dojilja te starijih osoba.
2.3
Do 2030. udvostručiti poljoprivrednu produktivnost i prihode malih proizvođača hrane, posebice žena, autohtonih naroda, obiteljskih poljoprivrednika, stočara i ribara, uključujući siguran i jednak pristup zemlji, drugim proizvodnim resursima i inputima, znanju, financijskim uslugama, tržišta i mogućnosti za dodatnu vrijednost i zapošljavanje izvan poljoprivrede.
2.4
Do 2030. osigurati održive sustave proizvodnje hrane i implementirati otporne poljoprivredne prakse koje povećavaju produktivnost i proizvodnju, koje pomažu u održavanju ekosustava, koje jačaju sposobnost prilagodbe klimatskim promjenama, ekstremnim vremenskim prilikama, suši, poplavama i drugim katastrofama i koje progresivno poboljšavaju kvalitetu zemljišta i tla.
2.5
Do 2020. održavati genetsku raznolikost sjemena, kultiviranih biljaka te uzgojenih i udomaćenih životinja i srodnih divljih vrsta, uključujući kroz dobro vođene i raznolike banke sjemena i biljaka na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, te promicati pristup i pošteno i pravično dijeljenje koristi koje proizlaze iz korištenja genetskih resursa i povezanog tradicionalnog znanja, kako je međunarodno dogovoreno.
2.A
Povećati ulaganja, uključujući kroz pojačanu međunarodnu suradnju, u ruralnu infrastrukturu, poljoprivredna istraživanja i savjetodavne usluge, razvoj tehnologije i banke gena biljaka i stoke kako bi se poboljšao kapacitet poljoprivrede u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama.
2.B
Ispraviti i spriječiti trgovinska ograničenja i poremećaje na svjetskim poljoprivrednim tržištima, uključujući paralelno ukidanje svih oblika poljoprivrednih izvoznih subvencija i svih izvoznih mjera s jednakim učinkom, u skladu s mandatom Razvojne runde iz Dohe.
2.C
Usvojiti mjere kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje tržišta prehrambenih proizvoda i njihovih derivata te olakšao pravovremeni pristup tržišnim informacijama, uključujući i rezerve hrane, kako bi se pomoglo u ograničavanju ekstremne volatilnosti cijena hrane.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka