Idi nazad

3 Dobro zdravstvo i blagostanje

Osiguravanje zdravog života i promicanje dobrobiti u svim dobima ključno je za održivi razvoj. Trenutačno se svijet suočava s globalnom zdravstvenom krizom za razliku od bilo koje druge – COVID-19 širi ljudsku patnju, destabilizira globalnu ekonomiju i preokreće živote milijardi ljudi diljem svijeta. 

Prije pandemije postignut je veliki napredak u poboljšanju zdravlja milijuna ljudi. Učinjeni su značajni koraci u povećanju očekivanog životnog vijeka i smanjenju nekih od uobičajenih ubojica povezanih sa smrtnošću djece i majki. No, potrebno je više napora kako bi se u potpunosti iskorijenio širok raspon bolesti i riješili mnogi različiti trajni i novi zdravstveni problemi. Usmjeravanjem na osiguravanje učinkovitijeg financiranja zdravstvenih sustava, poboljšanih sanitarnih uvjeta i higijene, te veći pristup liječnicima, može se postići značajan napredak u spašavanju života milijuna.

Hitne zdravstvene situacije kao što je COVID-19 predstavljaju globalni rizik i pokazale su kritičnu potrebu za pripravnošću. Program Ujedinjenih naroda za razvoj istaknuo je velike razlike u sposobnostima zemalja da se nose s krizom COVID-19 i oporave od nje. Pandemija je prijelomni trenutak za pripravnost na zdravstvene hitne slučajeve i za ulaganje u ključne javne usluge 21. stoljeća. 

Najaktivniji prijedlozi

Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
3.1
Do 2030. smanjiti globalni omjer smrtnosti majki na manje od 70 na 100 000 živorođenih.
3.2
Do 2030. okončati spriječiti smrt novorođenčadi i djece mlađe od 5 godina, pri čemu je cilj svih zemalja smanjiti neonatalnu smrtnost na najviše 12 na 1.000 živorođenih, a smrtnost mlađe od 5 godina na najviše 25 na 1.000 živih rođenja.
3.3
Do 2030. okončati epidemije AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zanemarenih tropskih bolesti te suzbiti hepatitis, bolesti koje se prenose vodom i druge zarazne bolesti.
3.4
Do 2030. smanjiti za jednu trećinu preranu smrtnost od nezaraznih bolesti prevencijom i liječenjem te promicati mentalno zdravlje i dobrobit.
3.5
Ojačati prevenciju i liječenje zlouporabe supstanci, uključujući zlouporabu opojnih droga i štetnu upotrebu alkohola.
3.6
Do 2020. prepoloviti globalni broj smrtnih slučajeva i ozljeda u prometnim nesrećama.
3.7
Do 2030. osigurati univerzalni pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje obitelji, informiranje i obrazovanje, te integraciju reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe.
3.8
Ostvariti univerzalnu zdravstvenu pokrivenost, uključujući zaštitu od financijskih rizika, pristup kvalitetnim osnovnim zdravstvenim uslugama i pristup sigurnim, učinkovitim, kvalitetnim i pristupačnim esencijalnim lijekovima i cjepivima za sve.
3.9
Do 2030. značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva i bolesti od opasnih kemikalija te onečišćenja i onečišćenja zraka, vode i tla.
3.A
Po potrebi ojačati provedbu Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana u svim zemljama.
3.B
Podržati istraživanje i razvoj cjepiva i lijekova za zarazne i nezarazne bolesti koje prvenstveno pogađaju zemlje u razvoju, osigurati pristup pristupačnim esencijalnim lijekovima i cjepivima, u skladu s Deklaracijom iz Dohe o Sporazumu TRIPS i javnom zdravstvu, koja potvrđuje pravo na razvoj državama da u potpunosti koriste odredbe Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva u vezi sa fleksibilnostima za zaštitu javnog zdravlja, a posebno, omogući pristup lijekovima za sve.
3.C
Znatno povećati financiranje zdravstva i zapošljavanje, razvoj, obuku i zadržavanje zdravstvene radne snage u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama i malim otočnim državama u razvoju.
3.D
Ojačati kapacitete svih zemalja, posebno zemalja u razvoju, za rano upozoravanje, smanjenje rizika i upravljanje nacionalnim i globalnim zdravstvenim rizicima.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka