Idi nazad

4 Kvalitetno Obrazovanje

Obrazovanje omogućuje uzlaznu socioekonomsku mobilnost i ključ je za bijeg od siromaštva. Tijekom proteklog desetljeća, postignut je veliki napredak prema povećanju pristupa obrazovanju i stopi upisa u školu na svim razinama, posebno za djevojčice. Unatoč tome, oko 260 milijuna djece još uvijek nije pohađalo školu u 2018. – gotovo jedna petina svjetske populacije u toj dobnoj skupini. A više od polovice sve djece i adolescenata diljem svijeta ne ispunjava minimalne standarde znanja u čitanju i matematici 

U 2020., dok se pandemija COVID-19 širila diljem svijeta, većina zemalja najavila je privremeno zatvaranje škola, što je utjecalo na više od 91 posto učenika diljem svijeta. Do travnja 2020. blizu 1,6 milijardi djece i mladih nije pohađalo školu. A gotovo 369 milijuna djece koja se oslanjaju na školske obroke moralo je potražiti druge izvore dnevne prehrane. 

Nikada prije nije toliko djece u isto vrijeme išlo iz škole, ometajući učenje i mijenjajući živote, posebno najranjivijih i marginaliziranih. Globalna pandemija ima dalekosežne posljedice koje mogu ugroziti teško stečene uspjehe u poboljšanju globalnog obrazovanja.

Najaktivniji prijedlozi

Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
4.1
Do 2030. osigurati da sve djevojke i dječaci završe besplatno, pravedno i kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje koje vodi do relevantnih i učinkovitih ishoda učenja za cilj 4.
4.2
Do 2030. osigurati da sve djevojčice i dječaci imaju pristup kvalitetnom razvoju u ranom djetinjstvu, skrbi i predškolskom obrazovanju kako bi bili spremni za osnovno obrazovanje.
4.3
Do 2030. osigurati jednak pristup svim ženama i muškarcima pristupačnom i kvalitetnom tehničkom, strukovnom i tercijarnom obrazovanju, uključujući sveučilišno.
4.4
Do 2030. značajno povećati broj mladih i odraslih koji imaju relevantne vještine, uključujući tehničke i strukovne vještine, za zapošljavanje, dostojanstvene poslove i poduzetništvo.
4.5
Do 2030. eliminirati spolne razlike u obrazovanju i osigurati jednak pristup svim razinama obrazovanja i strukovnog osposobljavanja za ugrožene, uključujući osobe s invaliditetom, autohtono stanovništvo i djecu u ranjivim situacijama.
4.6
Do 2030. osigurati da svi mladi i znatan dio odraslih, i muškaraca i žena, steknu pismenost i računanje.
4.7
Do 2030. osigurati da svi učenici steknu znanja i vještine potrebne za promicanje održivog razvoja, uključujući, između ostalog, kroz obrazovanje za održivi razvoj i održive stilove života, ljudska prava, ravnopravnost spolova, promicanje kulture mira i nenasilja, globalno građanstvo i uvažavanje kulturne raznolikosti i doprinosa kulture održivom razvoju.
4.A
Izgraditi i nadograditi obrazovne ustanove koje su osjetljive na djecu, invaliditet i rod i osigurati sigurno, nenasilno, uključivo i učinkovito okruženje za učenje za sve.
4.B
Do 2020. značajno globalno proširiti broj stipendija dostupnih zemljama u razvoju, posebno najmanje razvijenim zemljama, malim otočnim državama u razvoju i afričkim zemljama, za upis u visoko obrazovanje, uključujući strukovno osposobljavanje i informacijske i komunikacijske tehnologije, tehničke, inženjerske i znanstvene programe , u razvijenim zemljama i drugim zemljama u razvoju.
4.C
Do 2030. znatno povećati ponudu kvalificiranih nastavnika, uključujući međunarodnu suradnju za obuku nastavnika u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama i malim otočnim državama u razvoju.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka