Idi nazad

6 Čista voda i kanalizacija

Iako je postignut značajan napredak u povećanju pristupa čistoj pitkoj vodi i kanalizaciji, milijarde ljudi – uglavnom u ruralnim područjima – još uvijek nemaju te osnovne usluge. U svijetu svaka treća osoba nema pristup pitkoj vodi, dvije od pet osoba nemaju sredstava za pranje ruku sapunom i vodom, a više od 673 milijuna ljudi još uvijek prakticira otvorenu defekaciju.

Pandemija COVID-19 pokazala je kritičnu važnost sanitarija, higijene i adekvatnog pristupa čistoj vodi za prevenciju i suzbijanje bolesti. Higijena ruku spašava živote. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, pranje ruku jedna je od najučinkovitijih radnji koje možete poduzeti kako biste smanjili širenje patogena i spriječili infekcije, uključujući virus COVID-19. Ipak, milijarde ljudi još uvijek nemaju pitku vodu, a financiranje je nedovoljno.

Najaktivniji prijedlozi

Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
6.1
Do 2030. postići univerzalan i jednak pristup sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi za sve.
6.2
Do 2030. postići pristup odgovarajućim i pravednim sanitarnim i higijenskim uvjetima za sve i okončati otvorenu defekaciju, obraćajući posebnu pozornost na potrebe žena i djevojaka te onih u ranjivim situacijama.
6.3
Do 2030. poboljšati kvalitetu vode smanjenjem onečišćenja, eliminiranjem odlaganja i smanjenjem oslobađanja opasnih kemikalija i materijala na najmanju moguću mjeru, prepolovljavanjem udjela neobrađene otpadne vode i znatno povećanje recikliranja i sigurne ponovne upotrebe na globalnoj razini.
6.4
Do 2030. značajno povećati učinkovitost korištenja vode u svim sektorima i osigurati održivo povlačenje i opskrbu slatkom vodom kako bi se riješila nestašica vode i znatno smanjio broj ljudi koji pate od nestašice vode.
6.5
Do 2030. implementirati integrirano upravljanje vodnim resursima na svim razinama, uključujući po potrebi prekograničnu suradnju.
6.6
Do 2020. zaštititi i obnoviti ekosustave povezane s vodom, uključujući planine, šume, močvare, rijeke, vodonosnike i jezera.
6.A
Do 2030. proširiti međunarodnu suradnju i potporu za izgradnju kapaciteta zemljama u razvoju u aktivnostima i programima vezanim uz vodu i kanalizaciju, uključujući prikupljanje vode, desalinizaciju, učinkovitost korištenja vode, obradu otpadnih voda, recikliranje i ponovnu upotrebu.
6.B
Podržati i osnažiti sudjelovanje lokalnih zajednica u poboljšanju upravljanja vodama i kanalizacijom.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka