Idi nazad

11 Održivi gradovi i zajednice

TSvijet se sve više urbanizira. Od 2007. više od polovice svjetske populacije živi u gradovima, a predviđa se da će taj udio porasti na 60 posto do 2030. godine. 

Gradovi i metropolitanska područja su moćnici gospodarskog rasta – doprinose oko 60 posto globalnog BDP-a. Međutim, oni također čine oko 70 posto globalnih emisija ugljika i preko 60 posto korištenja resursa. 

Brza urbanizacija rezultira sve većim brojem stanovnika sirotinjskih četvrti, neodgovarajućom i preopterećenom infrastrukturom i uslugama (kao što su sustavi za skupljanje otpada, snabdijevanje vodom i kanalizacijom, ceste i transport), pogoršanjem onečišćenja zraka i neplaniranim širenjem gradova. 

Utjecaj COVID-19 bit će najrazorniji u siromašnim i gusto naseljenim urbanim područjima, posebno za milijardu ljudi koji žive u neformalnim naseljima i sirotinjskim četvrtima diljem svijeta, gdje prenaseljenost također otežava pridržavanje preporučenih mjera kao što su socijalno distanciranje i samoizolacija. 

Agencija UN-a za hranu, FAO, upozorila je da bi glad i smrtnost mogli značajno porasti u urbanim područjima, bez mjera koje bi osigurale da siromašni i ugroženi stanovnici imaju pristup hrani

Najaktivniji prijedlozi

Zajednički prostor za rad: co-working space za male tvrtke i obrte

Uređenje adekvatnog uredskog prostora u jednoj od nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika unutar stare gradske jezgre. Prostor bi koristili mali obrtnici i tvrtke s područja stare gradske jezgre.

Co-working prostor
Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
11.1
Do 2030. osigurati svima pristup adekvatnom, sigurnom i pristupačnom stanovanju i osnovnim uslugama te nadograditi sirotinjske četvrti.
11.2
Do 2030. osigurati pristup sigurnim, pristupačnim, pristupačnim i održivim prometnim sustavima za sve, poboljšavajući sigurnost na cestama, posebice širenjem javnog prijevoza, s posebnom pažnjom na potrebe onih u ranjivim situacijama, žena, djece, osoba s invaliditetom i starijih osoba.
11.3
Do 2030. poboljšati uključivu i održivu urbanizaciju i kapacitete za participativno, integrirano i održivo planiranje i upravljanje ljudskim naseljima u svim zemljama.
11.4
Ojačati napore za zaštitu i očuvanje svjetske kulturne i prirodne baštine.
11.5
Do 2030. značajno smanjiti broj umrlih i broj pogođenih ljudi te značajno smanjiti izravne gospodarske gubitke u odnosu na globalni bruto domaći proizvod uzrokovan katastrofama, uključujući katastrofe povezane s vodom, s naglaskom na zaštiti siromašnih i ljudi u ranjivim situacijama.
11.6
Do 2030. godine smanjiti negativan utjecaj gradova na okoliš po glavi stanovnika, uključujući obraćanje posebne pažnje na kvalitetu zraka i gospodarenje komunalnim i drugim otpadom.
11.7
Do 2030. osigurati univerzalni pristup sigurnim, uključivim i pristupačnim, zelenim i javnim prostorima, posebno za žene i djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom.
11.A
Podupirati pozitivne gospodarske, društvene i ekološke veze između urbanih, peri urbanih i ruralnih područja jačanjem nacionalnog i regionalnog planiranja razvoja.
11.B
Do 2020. značajno povećati broj gradova i ljudskih naselja koji usvajaju i provode integrirane politike i planove za uključivanje, učinkovitost resursa, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, otpornost na katastrofe, te razviti i implementirati, u skladu sa Sendaiskim okvirom za rizik od katastrofa Smanjenje 2015.-2030., holističko upravljanje rizikom od katastrofa na svim razinama.
11.C
Podrška najmanje razvijenim zemljama, uključujući financijsku i tehničku pomoć, u izgradnji održivih i otpornih zgrada korištenjem lokalnih materijala.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka