Idi nazad

8 Dobra radna mjesta i gospodarstva

Održiv i uključiv gospodarski rast može potaknuti napredak, stvoriti pristojna radna mjesta za sve i poboljšati životni standard. 

COVID-19 je poremetio milijarde života i ugrozio globalnu ekonomiju. Međunarodni monetarni fond (MMF) očekuje globalnu recesiju jednako tešku ili goru nego u 2009. Kako gubitak radnih mjesta eskalira, Međunarodna organizacija rada procjenjuje da je gotovo polovica globalne radne snage u opasnosti od gubitka sredstava za život.

Čak i prije izbijanja COVID-19,jedna od pet zemalja – dom za milijarde ljudi koji žive u siromaštvu – vjerojatno će 2020. doživjeti stagnaciju ili pad dohotka po glavi stanovnika. Sada su gospodarski i financijski šokovi povezani s COVID-19 – kao što će u budućnosti poremećaji u industrijskoj proizvodnji, pad cijena roba, volatilnost financijskog tržišta i rastuća nesigurnost – izbaciti iz kolosijeka ionako slab gospodarski rast i povećati rizike od drugih čimbenika.  

Najaktivniji prijedlozi

Zajednički prostor za rad: co-working space za male tvrtke i obrte

Uređenje adekvatnog uredskog prostora u jednoj od nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika unutar stare gradske jezgre. Prostor bi koristili mali obrtnici i tvrtke s područja stare gradske jezgre.

Co-working prostor
Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
8.1
Održavati gospodarski rast po glavi stanovnika u skladu s nacionalnim prilikama, a posebno najmanje 7 posto rasta bruto domaćeg proizvoda godišnje u najmanje razvijenim zemljama.
8.2
Ostvarite višu razinu gospodarske produktivnosti kroz diverzifikaciju, tehnološku nadogradnju i inovacije, uključujući kroz fokus na sektore s visokom dodanom vrijednošću i radno intenzivne sektore.
8.3
Promicati razvojno orijentirane politike koje podupiru produktivne aktivnosti, dostojanstveno otvaranje radnih mjesta, poduzetništvo, kreativnost i inovacije te poticati formalizaciju i rast mikro, malih i srednjih poduzeća, uključujući pristup financijskim uslugama.
8.4
Progresivno, do 2030. godine, poboljšati globalnu učinkovitost resursa u potrošnji i proizvodnji i nastojati odvojiti gospodarski rast od degradacije okoliša, u skladu s 10-godišnjim okvirom programa za održivu potrošnju i proizvodnju, pri čemu razvijene zemlje preuzimaju vodeću ulogu.
8.5
Do 2030. postići punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve žene i muškarce, uključujući mlade i osobe s invaliditetom, te jednaku plaću za rad jednake vrijednosti
8.6
Do 2020. znatno smanjiti udio mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se ili ne osposobljavaju.
8.7
Poduzeti hitne i učinkovite mjere za iskorjenjivanje prisilnog rada, okončanje modernog ropstva i trgovine ljudima te osiguravanje zabrane i eliminacije najgorih oblika dječjeg rada, uključujući novačenje i korištenje djece vojnika, te do 2025. ukinuti dječji rad u svim njegovim oblicima.
8.8
Štiti radnička prava i promicati sigurno i sigurno radno okruženje za sve radnike, uključujući radnike migrante, posebno žene migrantice, i one na nesigurnim poslovima.
8.9
Do 2030. osmisliti i provesti politike za promicanje održivog turizma koji otvara radna mjesta i promiče lokalnu kulturu i proizvode
8.10
Ojačati kapacitete domaćih financijskih institucija za poticanje i proširenje pristupa bankarstvu, osiguranju i financijskim uslugama za sve.
8.A
Povećati potporu pomoći za trgovinu za zemlje u razvoju, posebno najmanje razvijene zemlje, uključujući kroz Unaprijeđeni integrirani okvir za tehničku pomoć u vezi s trgovinom najmanje razvijenim zemljama.
8.B
Do 2020. razviti i operacionalizirati globalnu strategiju za zapošljavanje mladih i implementirati Globalni pakt o zapošljavanju Međunarodne organizacije rada.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka