Idi nazad

9 Industrija, inovacija i dobra infrastruktura

Uključujuća i održiva industrijalizacija, zajedno s inovacijom i infrastrukturom, može osloboditi dinamične i konkurentne gospodarske snage koje stvaraju zapošljavanje i prihod. Oni igraju ključnu ulogu u uvođenju i promicanju novih tehnologija, olakšavanju međunarodne trgovine i omogućavanju učinkovitog korištenja resursa. 

Međutim, pred svijetom je još dug put da u potpunosti iskoristi ovaj potencijal. Najnerazvijenije zemlje, posebice, trebaju ubrzati razvoj svog proizvodnog sektora ako žele ispuniti cilj do 2030. i povećati ulaganja u znanstvena istraživanja i inovacije. 

Globalni rast proizvodnje u stalnom je padu, čak i prije izbijanja pandemije COVID-19. Pandemija snažno a href="https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2297">pogađa proizvodne industrije i uzrokuje poremećaje u globalnim lancima vrijednosti i opskrbi proizvodima.. 

Inovacije i tehnološki napredak ključni su za pronalaženje trajnih rješenja za ekonomske i ekološke izazove, kao što su povećanje resursa i energetska učinkovitost. Globalno gledano, ulaganja u istraživanje i razvo kao udio u BDP-u porasla su s 1,5 posto u 2000. na 1,7 posto u 2015. i ostala gotovo nepromijenjena u 2017., ali je bila samo manje od 1 posto u regijama u razvoju

Što se tiče komunikacijske infrastrukture, više od polovice svjetske populacije sada je online, a gotovo cijelo svjetsko stanovništvo živi na području pokrivenom mobilnom mrežom. Procjenjuje se da je 2019. 96,5 posto bilo pokriveno najmanje 2G mrežom..     

Pandemija koronavirusa otkrila je hitnu potrebu za otpornom infrastrukturom. Azijska razvojna banka napominje da je kritična infrastruktura u regiji i dalje daleko od adekvatne u mnogim zemljama, unatoč brzom gospodarskom rastu i razvoju koji je regija doživjela tijekom posljednjeg desetljeća. Ekonomski i društveni pregled Azije i Pacifika ističe da će za stvaranje infrastrukture otporne na katastrofe i klimatske promjene biti potrebna dodatna ulaganja od 434 milijarde dolara godišnje. Taj će iznos možda morati biti još veći u nekim subregijama, kao što su pacifičke male otočne države u razvoju.     

Najaktivniji prijedlozi

Zajednički prostor za rad: co-working space za male tvrtke i obrte

Uređenje adekvatnog uredskog prostora u jednoj od nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika unutar stare gradske jezgre. Prostor bi koristili mali obrtnici i tvrtke s područja stare gradske jezgre.

Co-working prostor
Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
9.1
Razviti kvalitetnu, pouzdanu, održivu i otpornu infrastrukturu, uključujući regionalnu i prekograničnu infrastrukturu, za potporu gospodarskom razvoju i ljudskoj dobrobiti, s naglaskom na pristupačan i jednak pristup za sve.
9.2
Promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i do 2030. značajno povećati udio industrije u zaposlenosti i bruto domaćem proizvodu, u skladu s nacionalnim okolnostima, te udvostručiti svoj udio u najmanje razvijenim zemljama.
9.3
Povećati pristup malih industrijskih i drugih poduzeća, posebno u zemljama u razvoju, financijskim uslugama, uključujući pristupačne kredite, i njihovu integraciju u lance vrijednosti i tržišta.
9.4
Do 2030. nadograditi infrastrukturu i preurediti industrije kako bi bile održive, uz povećanu učinkovitost korištenja resursa i veće usvajanje čistih i ekološki prihvatljivih tehnologija i industrijskih procesa, pri čemu sve zemlje poduzimaju mjere u skladu sa svojim mogućnostima.
9.5
Unaprijediti znanstvena istraživanja, unaprijediti tehnološke sposobnosti industrijskih sektora u svim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, uključujući, do 2030., poticanje inovacija i značajno povećanje broja istraživača i razvojnih radnika na milijun ljudi te javne i privatne izdatke za istraživanje i razvoj.
9.A
Olakšati održiv i otporan razvoj infrastrukture u zemljama u razvoju kroz poboljšanu financijsku, tehnološku i tehničku podršku afričkim zemljama, najmanje razvijenim zemljama, zemljama u razvoju bez izlaza na more i malim otočnim državama u razvoju
9.B
Podupirati domaći tehnološki razvoj, istraživanje i inovacije u zemljama u razvoju, uključujući osiguravanjem povoljnog političkog okruženja za, između ostalog, industrijsku diverzifikaciju i dodavanje vrijednosti robi.
9.C
Značajno povećati pristup informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji i nastojati osigurati univerzalan i pristupačan pristup internetu u najmanje razvijenim zemljama do 2020. godine.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka